Uncategorized

6 Aralık 2017

Dağıtım Merkezi Verimini Arttırmak için Depo Yönetim Stratejisi Belirlemek

Geleneksel perakende satış modelindeki pek çok dağıtım merkezi, dalga toplama yöntemini benimser. Toplu işleme, büyük siparişlerde sevk edilen çok sayıdaki SKU’yu verimli bir şekilde yönetir. Ancak […]
8 Kasım 2017

Lojistik Depo Danışmanlığı ile Yüksek Verimlilik

Lojistik Depo Yönetiminde Verimlilik Artışı Sağlanmalıdır Günümüzün en büyük problemlerinden biri de lojistik operasyonları ve depo yönetiminin yeterince verimli bir şekilde yapılamamasıdır. Yaşadığımız güncel olaylar da […]