Hizmetlerimiz

Lojistik Yatırım Ve
İhale Yönetimi Danışmanlığı

Depo, Dağıtım Merkezi, Üretim Tesisi Yeri Seçimi; Depo ve Tesis İçi Yerleşim Planlaması gibi uzun vadeli kararların alınmasında yol gösterici nitelikle, matematiksel modelleme, simülasyon uygulamaları ve what-if analizleri çalışmaları sunuyoruz.

Tedarik Zinciri Yönetimi Ve
Değerlendirme

Fiziksel dağıtım ve depolama operasyonlarınızla ilgili maliyet azaltmaya dönük darboğaz ve verimlilik çalışmaları yapıyoruz. Envanter kontrolü prosedürleri oluşturuyoruz ve stok seviyelerinizi risk uyumlu olarak ne kadar olması gerektiğini belirliyoruz.

Yazılım Süreci Ve
Uygulama Danışmanlığı

Üçüncü parti yazılım seçiminizde ihtiyaçlarınızın belirlenmesinde size destek oluyor anlaşma ve uygulama aşamasında deneyimli profesyonellerimizle büyük maliyetlere yol açabilecek uygulama hatalarından sizi uzak tutuyoruz.

SCME
Denetim Hizmeti

SCME Tedarik zincirinizin performansını sizin ihtiyaçlarınıza odaklanarak değerlendiren bir operasyonel – stratejik ölçüm metodolojisidir. Etkin bir Tedarik Zinciri Yönetimini uygulayabilmek için öncelikle Tedarik Zincirinizin mevcut durumdaki performansınızın ortaya konulması gerekmektedir..