Ne Yapıyoruz?

İhtiyaçlarınızı beklentiniz doğrultusunda vizyoner bir yaklaşım ile ele alıyor ve ileriye yönelik entegre çözümler sunuyoruz. Taleplerin tespitinden tedarikçilere sipariş verilmesine ve ürünün son kullanıcıya ulaşmasına kadar tedarik zincirinin bütün halkalarının süreç içerisindeki konumu ile bilgi akışı inceliyoruz ve yeniden düzenlemeye ihtiyaç duyulan noktalarda alternatif yapılar tasarlıyoruz.

PSD Poseidon, farklı dallarda mühendislerden oluşan, “multi-disipliner” bir ileri mühendislik çözümleri topluluğudur. PSD Poseidon, tedarik zinciri ihtiyaçlarınız ve beklentileriniz doğrultusunda vizyoner bir yaklaşım ile ele alır ve ileriye yönelik entegre çözümler sunar. Farklı sektörlerden edindiğimiz tecrübelerle müşterilerimize birbirini tamamlayan konu başlıklarında, kapsamlı bir Tedarik Zinciri Danışmanlık Hizmetleri sunmaktayız. Verdiğimiz bütün hizmetlerde kavramsal birikimimizi saha pratiklerinin kısıtlarında şekillendiriyor ve çözümlerimizin her zaman uygulanabilir ve verimli olmasını sağlıyoruz.

PSD Poseidon olarak biz, lojistiğin artık sizi diğerlerinden ayıran maliyet ve müşteri hizmet kalitesinde anahtar faktör olduğunu biliyoruz. Etkin ve iyi hazırlanmış lojistik danışmanlık hizmetlerimizle size en uygun lojistik konsepti geliştirmek ve en uygun depo, tesis yerleşimi, dağıtım ve malzeme elleçleme çözümlerini tedarik zincirinizin ihtiyaçlarına sunmak için çalışıyoruz. Sizin için doğru soruları soruyoruz. Firmanızın lojistik yapısını inceliyor, ardından asgari olarak almanız gereken hizmetleri sıralıyoruz. Sizlerin ihtiyaçlarını beklentiniz doğrultusunda vizyoner bir yaklaşım ile ele alıyor ve ileriye yönelik entegre çözümler sunuyoruz. Taleplerin tespitinden tedarikçilere sipariş verilmesine ve ürünün son kullanıcıya ulaşmasına kadar tedarik zincirinin bütün halkalarının süreç içerisindeki konumu ile bilgi akışı inceliyoruz ve yeniden düzenlemeye ihtiyaç duyulan noktalarda alternatif yapılar tasarlıyoruz. Alacağınız hizmetler için size en uygun tedarikçi listesini sunuyor, tedarikçilerinizle yapacağınız sözleşmeleri düzenliyor, gerekirse bütün lojistik sisteminizi en başından doğru, yenilikçi ve gelecekteki ihtiyaçlarınızı ve risklerinizi öngörerek tasarlıyoruz. Bizce işin büyük kısmının lojistik, bu yüzden sadece lojistiğe odaklanıyoruz. Sizin için doğru soruları soruyoruz. Firmanızın lojistik yapısını inceliyor, ardından asgari olarak almanız gereken hizmetleri sıralıyoruz. Alacağınız hizmetler için size en uygun tedarikçi listesini sunuyor, tedarikçilerinizle yapacağınız sözleşmeleri düzenliyor, gerekirse bütün lojistik sisteminizi en başından doğru, yenilikçi ve gelecekteki ihtiyaçlarınızı ve risklerinizi öngörerek tasarlıyoruz. Tasarladığımız ve uyguladığımız çözümleri şu şekilde sıralayabiliriz;

Depo, Dağıtım Merkezi, Üretim Tesisi Yeri Seçimi; Depo ve Tesis İçi Yerleşim Planlaması gibi uzun vadeli kararların alınmasında yol gösterici nitelikle, matematiksel modelleme, simülasyon uygulamaları ve what-if analizleri çalışmaları sunuyoruz.

Üçüncü parti yazılım seçiminizde ihtiyaçlarınızın belirlenmesinde size destek oluyor anlaşma ve uygulama aşamasında deneyimli profesyonellerimizle büyük maliyetlere yol açabilecek uygulama hatalarından sizi uzak tutuyoruz.

Fiziksel dağıtım ve depolama operasyonlarınızla ilgili maliyet azaltmaya dönük darboğaz ve verimlilik çalışmaları yapıyoruz. Envanter kontrolü prosedürleri oluşturuyoruz ve stok seviyelerinizi risk uyumlu olarak ne kadar olması gerektiğini belirliyoruz.

Tedarik zinciri yönetimi, katma değer değer yaratan rekabetçi bir altyapı oluşturmak, küresel çapta lojistikten faaliyetlerinden yararlanmak, arz ile talebi senkronize etmek ve tüm bu adımların performansını ölçmek amacıyla tedarik zinciri faaliyetlerinin tasarımı, planlanması, yürütülmesi, kontrolü ve izlenmesidir. Bu zorlu faaliyetlerin başarıya ulaşması için tedarik zinciri danışmanlarımız, şirketlerin optimum tedarik zinciri çözümlerini değerlendirmesine ve tasarlamasına yardımcı olur. Küresel tedarik zinciri hizmet sağlayıcıları hakkındaki bilgi ve tecrübelerimiz ile maliyet ve hizmet seviyeleri konularını ele alırız.

Sürekli artan üretim ve stok tutma maliyetleri nedeniyle, optimum tedarik zinciri konfigürasyonunu tasarlama zorluğu gün geçtikçe daha zor hale gelmektedir. Tedarik zinciri danışmanlarımız hem analitik hem de pratik tavsiyeler sağlayarak bu karmaşıklığın çözülmesine sizlere yardımcı olurlar.

Başarılı dış kaynak kullanımı ve lojistik desteğin satın alınması, şirketler için rekabet avantajının elde edilmesine gerçek değer kaymaktadır. Ancak lojistikte dış kaynak kullanımı ve doğru ticari kuralların düzenlemesini sağlayan tedarikçilerin seçilmesi zor bir iştir. Kazanan lojistik ortaklığı için ihale sürecinde ilişkiyi yöneten gerekli çerçevenin ana hatlarını vermek çok önemlidir.

Poseidon, çok çeşitli endüstriler ve operasyon türleri için karmaşık lojistik gereksinimleri üçüncü taraflara dış kaynak sağlama konusunda kapsamlı deneyime sahiptir.

Dış kaynak kullanımı desteği her zaman kuruluşun ticari hedeflerinin net bir şekilde anlaşılmasıyla başlar. Operasyonel ve hizmet gereksinimleri çerçevesinde destek sağladığımız alanlar: Dış kaynak kullanımı için operasyonun nasıl yapılandırılacağı konusunda tavsiyelerde bulunmak En uygun fiyatlandırma yapısı hakkında öneriler Uygun veri setlerinin hazırlanması İhale davetiyesi evraklarının hazırlanması Önerilen KPI ‘lar ve raporlama prosedürlerini tanımlamak İhale sürecini yönetmek Yüklenici sunumlarının değerlendirilmesi Taslak sözleşmelerinin hazırlanması Sözleşme müzakerelere yardımcı olmak Geçiş ve adaptasyon sürecinde destek olmak Poseidon, ihale sonrası performans yönetiminin raporlama sürecinde çok önemli bir rol almasını sağlar, uygun fiyatlandırma sistemi ile yüksek hizmet standartlarını teşvik eder ve değişen talepler ışığında en optimum düzeyde bir esneklik içermektedir.

17 yılı aşkın süredir müşterilerimize lojistik dış kaynak kullanımı ve ihale yönetimi çözümleri sunuyoruz. Uluslararası yüzlerce projeden edindiğimiz dış kaynak kullanımı birikimi ile üçüncü parti lojistik hizmet sağlayıcısında istenen gereksinimleri tam olarak anlıyor ve bu deneyim sayesinde dış kaynak kullanımı sürecinin her aşamasında danışmanlarımız sizlere etkin olarak destek olmaktadır.

Müşterilerimiz

“Otomotivden beyaz eşyaya, tekstil perakendesinden gıda üreticilerine kadar önde gelen yerli ve uluslararası müşterilerimize tedarik zinciri ve lojistik danışmanlığı konularında hizmet vermekteyiz. Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika, Rusya, Romanya ve Özbekistan gibi ülkelerde gerek uluslararası tedarik zinciri uygulamaları gerekse yurt dışındaki yerel danışmanlık ihtiyaçlarına istinaden müşterilerimiz için çözümler üretmekteyiz.”