Dağıtım Ağı Tasarımı ve Modelleme

Dağıtım Ağlarının İncelenmesi

Dağıtım operasyonlarının gözden geçirilmesi ve yeniden tasarlanması, günümüz endüstrisinin dinamik doğası göz önüne alındığında bir zorunluluktur. İş gereksinimleri arasında yeni müşteriler, azaltılmış tedarik süreleri, değişen sipariş profilleri, artan ters lojistik maliyetleri düşürme baskısı oluşturmaktadır.

Taşıma Operasyonları Haritalama Ve Modellemesi

Alternatif ulaşım seçeneklerinin modellenmesi ve analizi, mevcut faaliyetiniz için optimum çözümü belirleyebilir ve operasyonun yeniden yapılandırılmasıyla maliyetlerin nasıl ve nerede azaltılabileceğini ve hizmet seviyelerinin iyileştirilebileceğini belirleyebilir. Danışmanlarımız bazı yaygın soruların çözümlerini belirleyecektir:

  • Filonuz daha iyi kullanılabilir mi?
  • Orijinal nakliye operasyonunun tasarlanmasından bu yana müşteri sipariş şekli ve teslimat gereksinimleriniz değişti mi?
  • Yakın zamanda gerçekleşen bir işletme satın alma veya konsolidasyon için fırsatlar sağladı mı?
  • Özmal veya dedike filo yönetimi ideal midir? Yoksa hizmeti dış kaynak kullanarak yönetmek daha mı ekonomik olur?
  • Araç filonuzun boyutu, türü ve coğrafi dağılımı hala en uygun şekilde mi?
  • Dağıtım merkezleriniz doğru yerde mi? Merkezleri kapatmak veya açmak ya da çapraz sevkiyatları kullanmak operasyonunuzu nasıl etkiler?

İlk olarak mevcut taşıma süreçlerinizi gözden geçirip haritalandırdıktan ve modelleme için temsili bir veri seti oluşturduktan sonra, potansiyel alternatif taşıma modellerinin aşağıdaki gibi bir listesi oluşturularak ve sizlere aktarılacaktır:

  • Alternatif depo sayıları ve/veya yerlerinin belirlenmesi
  • Farklı araç tipleri ve vardiya modellerinin belirlenmesi
  • Daha kısa/daha uzun teslimat süreleri ve hizmet seviyelerinin belirlenmesi
  • Sipariş değeri, teslimat bölgesi veya sipariş boyutuna göre taşıyıcı kullanım seçeneklerinin 

Rota Programı

Her seçenek, kaynak gereksinimlerini belirlemek için ulaşım modelleme kullanılarak planlanır ve ardından kendi girdiniz veya işletme maliyetleri, hizmet düzeyi ve risk üzerindeki göreceli etkiyi değerlendirmek için birim maliyetler, verimlilik standartları ve mevzuat gibi sektör karşılaştırmalı değerlendirmeleriniz gerçekleştirilir. Son adımda, bulguları ve sonraki işlemleri gözden geçirmek için kişisel bir sunumla, modellemenin sonuçlarını kapsayan tam bir rapor hazırlanır.

İlgili çalışma başlıkları:

⁃  Depo Tasarımı Ve Yerleşimi
⁃  Depo İyileştirmeleri
⁃  Taşıma Operasyonlarının İyileştirilmesi

Son Projelerimiz
Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi

İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde yürütülen…

Projeyi Görüntüle
Arzum Dış Kaynak Kullanım İhalesi

Türkiye’nin köklü markalarından, elektrikli ev aletleri sektörünün lider firması ARZUM,…

Projeyi Görüntüle