Depo Yönetim Sistemi – WMS

Depo Yönetim Sistemi; lojistik sektöründe kullanılan kısaltmasıyla WMS (Warehouse Management System), depolarda gerçekleşen talep planlama, ürünün kabul ve üretim süreçleri, sevkiyat kontrolü, aktarım gibi operasyonların teknolojiyi kullanarak aktif ve verimli yönetilmesidir.

Ek olarak tedarik zincirinin temel taşı olan depo yönetimi, tedarikçiler ve müşterilerin alış-satış, sevkiyat denetleme ve dağıtım gibi konularda da etkin bir konuma sahiptir.
Ayrıca stok koruma, sipariş karşılama hususları da depo yönetimine dahil olan faaliyetlerdir.

Depo en genel tanımıyla kıymetli veya kıymetsiz bir ürünün kıymet biçilene dek korunan alana denir. 
Bir işleyişe sahip olan depolar, malzeme ve sevkiyat olarak kendi içinde de ayrılırlar.
Hammaddeler malzeme depolarında, nihai ürünler ise sevkiyat depolarında tutulmaktadır. Ürünün tedariği, korunması ve sevkiyat için satılması sistemin adımlarındandır. 

Bu adımlarda envanter yönetimi, stok, sipariş, zaman ve maliyet yönetimi uygulanmalıdır.  
Özetlemek gerekirse tüm işleyiş için depo yönetim sistemlerine başvurulmaktadır. 

Depo yönetiminde gerekli fonksiyonlar bulunmaktadır. Fonksiyonlardan birincisi (hareketli süreçler) ürünün taşıma ve sevkiyatı, ikincisi ise (hareketsiz) depolama ve aktarım sürecidir.

Depolar, doğru yönetim ile kazanç merkezlerine dönüştürülebilirler.
Fonksiyonların sağlanması ve sürecin yürütülmesi için hizmet veren firmanın depo yönetimini kusursuz planlanması gereklidir.

Her şeyden önce depo yönetim sisteminin (WMS) en temel amacı müşteriye güvenli ve kusursuz bir operasyon sunmaktır.

Bu nedenle müşteri memnuniyeti için; doğru maliyet, stok sayımı, stok alanı, barkod ve hızlı ulaşım gibi konularda teknolojiden yararlanılmaktadır.
Depo yönetiminde çeşitli yazılımlar kullanılır. Yazılımlar kolay erişim, hatasız, hasarsız, güvenilir sevkiyata olanak sağlar.

Verinin otomatik tanımlanması, ürün ayrıştırılmasını kolaylaştırır. Bu sayede zaman kaybı yaşanmamaktadır.
Bilgi teknolojilerinin kullanımı ile de olası tüm hatalar en aza indirgenmiştir.
Geleneksel yönetimi bir kenara bırakıp, sürecin sistematik bir bütün haline gelebilmesi depo yönetiminin etkin yürütülmesine bağlıdır.

Kusursuz yürütülen depo yönetiminin temel amaçlarından bazıları şunlardır:
İleri teknoloji kullanımı, hızlı transfer becerisi, erişim kolaylığı, sistematik ve düşük maliyetli depo.

Sonuç olarak kontrole sahip, kendini düzenli aralıklarda geliştiren depo yönetim sistemi ile depo etkin kullanılabilir, verimlilik artırılabilir.

Son Projelerimiz
Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi

İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde yürütülen…

Projeyi Görüntüle
Arzum Dış Kaynak Kullanım İhalesi

Türkiye’nin köklü markalarından, elektrikli ev aletleri sektörünün lider firması ARZUM,…

Projeyi Görüntüle