Lojistik Ağ Tasarımı

Lojistik Ağ, unsur ve operasyonların birbirleri ile bütünleşik çalıştığı bir sistemdir. Bu entegre yönetim sistemi, içeriğinde tedarikçileri, tesisleri, depo/stok merkezlerini, toptancı-perakendecileri ve son kullanıcıları barındırır.
Aynı zamanda maliyeti en düşük ve işleri en verimli biçimde gerçekleştirmesi ile tanınır.

Genel hatlarıyla lojistik “doğru ürünü, vaktinde, doğru maliyet, miktar ve şartlarda, doğru yere ve müşteriye teslim edilmesi” olarak özetlenebilir.
Özetle ağ tasarımı; üretim merkezi, tedarikçiler, aktarım yerlerinin değerlendirilmesi, en elverişli olanı tercihi, tesis miktarının ve ürün aktarımının kararlaştırılması gibi birbiriyle alaka durumundaki hususları dikkate alır.

Dolayısıyla lojistik ağ tasarımında amaç, karmaşıklaşan sürecin teker teker ele alınıp, sorunları kolaylaştırmaktır.
Özetle doğru tasarlanan ağ, lojistikte etkin ve verimli sonuçlar doğurur. En önemlisi ağ tasarımlarına yönelik diğer arayış ve yöntemlerle düzenli aralıklarda gelişim göstermektedir. Tüm ağ maliyetlerini düşürür veya tüm kârı yükseltmektedir.

Lojistik ağ tasarımında olağan faktör değişimlerinin ardından ağın yeniden tasarlanması gerekir. Bu değişimlere pazar yapısı ya da maliyet değişimi ve yeni şirket ortaklıkları örnek verilebilir. 
Lojistik ağ tasarımı, aktarım rotalarını belirler, ağa bağlı tüm tesislerin iletişimini kontrol eder ve düzenler.

Ağ tasarımının belirli aşamaları vardır. Bu aşamalar:
– problemin tanımlanması,
– amaç/hedeflerin belirlenmesi,
– model formülasyonu, 
şeklinde 3 adımda belirlenmiştir.


Her şeyden önce, lojistik ağ sorunları ele alındığında, hangi tedarikçi ile iş yapılacağı, kaynak sayısı, hammadde temini, depoların veya aktarım merkezlerinin konumu ve miktarı akla gelir. Ayrıca tedarikçiler, tesisler ve müşteriler ile ürün alışveriş sayısı ve araç güzergahı gibi sorunların çözüm yolu aranır.

Çözüm yolları, lojistik operasyonların verimliliğini yükseltecek biçimde tekrar yapılandırılmalı, ek olarak işletmelerin uzun solukta performansı ve başarı artışı sağlamalıdır.
Çözüm yollarının bir parçası olan karar verme yöntemleri bulunmaktadır. Tedarikçiler ve depo tercih sorunlarının çözümü bunlara örnektir.

Lojistik ağ tasarımının kararları ise; 
– ürün/süreç tasarımı
– teknoloji tercihi
– potansiyelin planlaması,
– kuruluş/depo yeri seçimi,
– tesis/depo tasarımı ve yerleştirmesi
şeklinde verilmiştir.

Sonuç olarak ağ tasarımı, taşımacılık operasyonlarının düşük maliyetle yüksek hız amaçlayan kararlar, analiz ve yeniden tasarım sistemidir.

Son Projelerimiz
Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi

İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde yürütülen…

Projeyi Görüntüle
Arzum Dış Kaynak Kullanım İhalesi

Türkiye’nin köklü markalarından, elektrikli ev aletleri sektörünün lider firması ARZUM,…

Projeyi Görüntüle