Lojistik Ağ Tasarımı

Ne Yapıyoruz?

İhtiyaçlarınızı beklentiniz doğrultusunda vizyoner bir yaklaşım ile ele alıyor ve ileriye yönelik entegre çözümler sunuyoruz. Taleplerin tespitinden tedarikçilere sipariş verilmesine ve ürünün son kullanıcıya ulaşmasına kadar tedarik zincirinin bütün halkalarının süreç içerisindeki konumu ile bilgi akışı inceliyoruz ve yeniden düzenlemeye ihtiyaç duyulan noktalarda alternatif yapılar tasarlıyoruz.

PSD Poseidon, farklı dallarda mühendislerden oluşan, “multi-disipliner” bir ileri mühendislik çözümleri topluluğudur. PSD Poseidon, tedarik zinciri ihtiyaçlarınız ve beklentileriniz doğrultusunda vizyoner bir yaklaşım ile ele alır ve ileriye yönelik entegre çözümler sunar. Farklı sektörlerden edindiğimiz tecrübelerle müşterilerimize birbirini tamamlayan konu başlıklarında, kapsamlı bir Tedarik Zinciri Danışmanlık Hizmetleri sunmaktayız. Verdiğimiz bütün hizmetlerde kavramsal birikimimizi saha pratiklerinin kısıtlarında şekillendiriyor ve çözümlerimizin her zaman uygulanabilir ve verimli olmasını sağlıyoruz.

Lojistik Ağ, unsur ve operasyonların birbirleri ile bütünleşik çalıştığı bir sistemdir. Bu entegre yönetim sistemi, içeriğinde tedarikçileri, tesisleri, depo/stok merkezlerini, toptancı-perakendecileri ve son kullanıcıları barındırır.
Aynı zamanda maliyeti en düşük ve işleri en verimli biçimde gerçekleştirmesi ile tanınır.

Genel hatlarıyla lojistik “doğru ürünü, vaktinde, doğru maliyet, miktar ve şartlarda, doğru yere ve müşteriye teslim edilmesi” olarak özetlenebilir.
Özetle ağ tasarımı; üretim merkezi, tedarikçiler, aktarım yerlerinin değerlendirilmesi, en elverişli olanı tercihi, tesis miktarının ve ürün aktarımının kararlaştırılması gibi birbiriyle alaka durumundaki hususları dikkate alır.

Dolayısıyla lojistik ağ tasarımında amaç, karmaşıklaşan sürecin teker teker ele alınıp, sorunları kolaylaştırmaktır.
Özetle doğru tasarlanan ağ, lojistikte etkin ve verimli sonuçlar doğurur. En önemlisi ağ tasarımlarına yönelik diğer arayış ve yöntemlerle düzenli aralıklarda gelişim göstermektedir. Tüm ağ maliyetlerini düşürür veya tüm kârı yükseltmektedir.

Lojistik ağ tasarımında olağan faktör değişimlerinin ardından ağın yeniden tasarlanması gerekir. Bu değişimlere pazar yapısı ya da maliyet değişimi ve yeni şirket ortaklıkları örnek verilebilir. 
Lojistik ağ tasarımı, aktarım rotalarını belirler, ağa bağlı tüm tesislerin iletişimini kontrol eder ve düzenler.

Ağ tasarımının belirli aşamaları vardır. Bu aşamalar:
– problemin tanımlanması,
– amaç/hedeflerin belirlenmesi,
– model formülasyonu, 
şeklinde 3 adımda belirlenmiştir.


Her şeyden önce, lojistik ağ sorunları ele alındığında, hangi tedarikçi ile iş yapılacağı, kaynak sayısı, hammadde temini, depoların veya aktarım merkezlerinin konumu ve miktarı akla gelir. Ayrıca tedarikçiler, tesisler ve müşteriler ile ürün alışveriş sayısı ve araç güzergahı gibi sorunların çözüm yolu aranır.

Çözüm yolları, lojistik operasyonların verimliliğini yükseltecek biçimde tekrar yapılandırılmalı, ek olarak işletmelerin uzun solukta performansı ve başarı artışı sağlamalıdır.
Çözüm yollarının bir parçası olan karar verme yöntemleri bulunmaktadır. Tedarikçiler ve depo tercih sorunlarının çözümü bunlara örnektir.

Lojistik ağ tasarımının kararları ise; 
– ürün/süreç tasarımı
– teknoloji tercihi
– potansiyelin planlaması,
– kuruluş/depo yeri seçimi,
– tesis/depo tasarımı ve yerleştirmesi
şeklinde verilmiştir.

Sonuç olarak ağ tasarımı, taşımacılık operasyonlarının düşük maliyetle yüksek hız amaçlayan kararlar, analiz ve yeniden tasarım sistemidir.

Son Projelerimiz
Starbucks Depolama Yönetimi ve Dağıtım Optimizasyon Projesi

Starbucks, küresel pazarda yüksek kaliteli kahve sunan lider bir marka…

Projeyi Görüntüle
Sudesan Depolama, Üretim Planlama ve Envanter Optimizasyon Danışmanlık Projesi

Sudesan, 1965 yılında kurulduğundan beri her geçen yıl ürün yelpazesini…

Projeyi Görüntüle
Sagaza Depo, Planlama ve Lojistik Sistem Geliştirme Projesi

Sagaza, Türk bir kadının moda tutkusundan doğan bir hikayedir. İspanya’nın…

Projeyi Görüntüle
John Galt Solution Tedarik Zinciri Planlama Çözümleri

Uçtan uca tedarik zinciri planlama çözümlerinin önde gelen sağlayıcılarından John…

Projeyi Görüntüle
Decathlon Tedarik Zinciri Danışmanlık Projesi

Poseidon Danışmanlık olarak Decathlon Türkiye’ye, depo operasyonlarında Depo Tasarımı ve…

Projeyi Görüntüle
Eczacıbaşı-Monrol, Tedarik Zinciri Yönetiminde CRM Uygulamaları

1985 yılında kurulan, 1995 yılında Bozluolçay ailesi (Bozlu Holding) tarafından…

Projeyi Görüntüle
Rebul Tedarik Zinciri Danışmanlık Projesi

Kozmetik üretimi ve perakende satış alanında 126 yıllık tecrübesi ile…

Projeyi Görüntüle
Tedarik Zinciri Yönetimi Danışmanlığı ve Dijital Dönüşüm Projesi

Türkiye’nin en büyük çiftçi kooperatiflerden Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin uluslararası…

Projeyi Görüntüle
Groupe PSA Yedek Parça Depo Konsolidasyon ve Depo Tasarım Projesi

Otomobil üreticisi ve mobilite sağlayıcısı Groupe PSA’nın Türkiye’deki temsilcisi Groupe…

Projeyi Görüntüle
Tedarik Zincirinde Dijital Dönüşüm Danışmanlık Projesi

Tedarik zincirinde, hammadde üreticisinden, son tüketiciye kadar hareket eden hammadde…

Projeyi Görüntüle