Lojistik Planlama Danışmanlığı

Lojistik planlama, kısaca tedarik zinciri yönetimi boyunca gerçekleşen ürün akışının organize edilmesi ve kontrolüdür. Lojistik yönetimini nakliyat ve aktarım faaliyetleriyle birleşik tesisler yapılandırır. Bu akış tesisten tesise olan tüm ürün operasyonlarını kapsamaktadır.

Ek olarak lojistiğin temel prensibi doğru ürünü, tam vaktinde ve olması gerektiği yere teslimidir. Lojistik yönetiminin kusursuz işleyebilmesi planın ne kadar uygulandığı ve performansın doğru optimize edilmesine bağlıdır.

Planlamanın tanımını ele alırsak; belirlenmiş hedefler, geçmiş deneyim ve bilgiler, önsezi ayrıca güncel durumlar yönünde kararlar alınmasıdır. En önemlisi alınan kararlar farklı kısıtlamalar ve geleceğin şekillenmesinde rol oynayacak düzeyde olmalıdır.
Nitekim sektör için planlama, kurumun amaçlarına ulaşmak yolunda, kuruma has tedarik kaynaklarının gerçekleştirilmesi ve sevkiyatların vakitlerinin belirlenmesidir.

Poseidon Danışmanlık olarak, başarılı bir lojistik optimizasyon ve planlama için şunların olması gerektiğini düşünürüz.
– İş süreçlerinin iyi planlanması
– Dağıtım planlamasının gereklilikleri karşılaması
– Sevkiyat planlarının en iyi şekilde yapılması ve en doğru rotaların belirlenmesi
– Stok maliyetlerinin azaltılması
– Taleplerin tahmini
– Yok satma risklerinin giderilmesi
 Doğru ve zamanında teslimat
– Hasarsız ve hatasız işlemler
– İş hedeflerinin gerçekçi olması 
lojistik optimizasyon ve planlamanın başarısını gösterir.

Her işletme ve müşteri doğru lojistik planına ve danışmanlığına ihtiyaç duyar.
Her şeyden önce tedarik zinciri yönetiminde, işletme ve müşteriye sunulacak hizmetin en üst düzeyde olması, tüm lojistik maliyetinin azaltılması doğru planlamayla sağlanır.

İş planlamaları oldukça geniş alanları kapsar. Talep, satış ve operasyon, üretim ve kontrol, malzeme planlama bu alanlara örnektir.
Talep planlama işletmenin ürün ve hizmetlerine yönelik talebin miktar ve vaktini doğru biçimde öngörmesi sistemidir.
Benzer şekilde satış ve operasyon planı ise önsezilerle müşterinin talepleri lojistik şirketinin tedariğini dengeleyerek, kâr odaklı planlama olarak özetlenmiştir.

Başka bir deyişle lojistik planlama, depolardan çıkan ürünün son kullanıcıya kadar ki süreçte olan tüm planlamalarını kapsamaktadır. Planlamalar süreçlerle eş zamanlı ve operasyonlarla bütünleşmiş bir şekilde ilerlemelidir. Örnek olarak tesislerin konumu ve yapısıyla ilgili plan kararları verilir. Ayrıca diğer planlara depo yönetimi planları için alınan kararlar da dahildir.

Son Projelerimiz
Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi

İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde yürütülen…

Projeyi Görüntüle
Arzum Dış Kaynak Kullanım İhalesi

Türkiye’nin köklü markalarından, elektrikli ev aletleri sektörünün lider firması ARZUM,…

Projeyi Görüntüle