SCOR Modeli

SCOR Modeli (Supply Chain Operations Reference Model) tedarik zinciri operasyonları referans modeli olarak dilimizde yerini almıştır. Kısaca iş ilerleyişlerini, performans ölçümlerini ve kişisel yetkinlikleri bütünsel yapıda ele alan aşamalı ve etkileşimli iş yönetimidir.  

Tedarik zincirinde halkalar arasındaki iletişime destek olmak, tedarik zincirini geliştirmek ve operasyonları etkin hale getirmek diğer amaçlarıdır.
SCOR modeli, dünyada ilk ve tek referans modeli olarak kabul edilmiştir. 19 yıl boyunca kendi içinde gelişim göstermiş, scor modelini daha kolay ve etkin uygulamayı sağlamıştır. Ayrıca, tedarik zinciri yönetimi adına bir standart olmuştur.

Her şeyden önce SCOR modelinin temelde 5 yönetim süreci bulunmaktadır.
Bunlar sırasıyla plan, kaynak/tedarik, üretim, teslimat ve iade şeklinde sıralanmıştır.

Plan: kaynak, üretim ve teslimat süreçlerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve geliştirmek için tüm talepleri dengeleyen süreç.
Kaynak/Tedarik: planlanan veya fiili talebi karşılamak adına gerekli kaynakları sağlama ve organize etme süreci.
Üretim: planlanan ya da talebi karşılamak için üretimin gerçekleştirilmesidir. Ürünün bitmiş duruma dönüştüren süreç.
Teslimat: sipariş, nakliye, yükleme ve teslimat yönetimi dahil olarak operasyonları uygulayan süreçtir. Ürünün müşteri veya işletmelere teslim edilmesidir.
İade: sebebi sorulmaksızın, iadesi istenilen ürünlerin geri alınma sürecidir. Teslimat sonrası müşteri desteğini kapsar. 

SCOR modeli 4 seviyeden oluşmaktadır. Seviyeler; üst seviye, yapılandırma seviyesi, süreç elemanları seviyesi ve uygulama seviyesidir.
1. seviye süreç tiplerini kapsar. Rekabet performansı amaçlanmıştır.
2. seviye yapılandırma seviyesidir. Süreç kategorileri olarak adlandırılmıştır. Firma faaliyetleri firmaya has tedarik zinciri yönetimi ile sağlanır.
3. seviye sürecin ayrıştırması olarak bilinir. Firmanın tercih ettiği pazarlarda başarı durumu analizi yapılır. 
Son olarak 4. seviye olan süreç ögelerini ayrıştırma gelir. Tedarik zinciri yönetimi operasyonları uygulanır. Ek olarak rekabette avantaj ve değişime uğramış koşullara uyum gösterme uygulamaları tanımlıdır.

SCOR modelinin çeşitli faydaları bulunmaktadır. Bunlardan ilki nakliyat performansındaki gelişmelerdir. Ardından stok düzeyinde ciddi miktarda azalmalar görülmüştür.
Ayrıca öngörüleri, satış karşılama miktarlarını iyileştirip, verimlilikte ve kapasite kullanımında artış gözlemlenmektedir.
Tedarik zinciri yönetimine oldukça katkısı olan SCOR modeli, maliyetleri de azaltmaktadır.

Son Projelerimiz
Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi

İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde yürütülen…

Projeyi Görüntüle
Arzum Dış Kaynak Kullanım İhalesi

Türkiye’nin köklü markalarından, elektrikli ev aletleri sektörünün lider firması ARZUM,…

Projeyi Görüntüle