Aynı Gün Teslimat: Son Nokta Lojistik Danışmanlık için Son Adım

Aynı Gün Teslimat: Son Nokta Lojistik Danışmanlık için Son Adım

Aynı gün teslimat, alışveriş yapma şeklimizi temelden değiştirme potansiyeline sahiptir. Online perakendeciliğin rahatlığını, gerçek mekânda faaliyet gösteren mağazaların yakınlığıyla bütünleştirir. Son yıllarda, lojistik servis sağlayıcıları da dahil olmak üzere ve artan sayıda birçok şirket, aynı gün teslimatın yeni modellerini pilot uygulamaya ve işletmeye başladı. Bu konuda tedarik zinciri ve lojistik danışmanlık firmaları için en çok çalışılan alanlar arasına girdi bile. Tüketiciler için aynı gün teslimatın ikna etme değeri düşünüldüğünde, talebin daha da fazla artması beklemektedir.

Daha önceki yazımızda son nokta teslimatlarının yarattığı güçlükleri değerlendirmiştik. Bu yazıda ise mevcut ortamda çalışan motivasyonları, gelecek için senaryoları ve kazacak oyuncuların üstesinden gelmesi gereken zorlukları inceliyoruz.

Tüketiciler aynı gün teslimatı çok fazla önemsemektedir. McKinsey tarafından Almanya, Fransa’da yapılan yakın tarihli bir temsili ankette, İsveç ve Birleşik Krallık’ta ankete katılanların yüzde 50’si, 59 Euro’luk bir satın alma için aynı gün teslimat ücreti olan 6 ila 7 Euro’yu ödemeye istekli olacaklarını belirtti.

Fiziksel faaliyet gösteren perakendeciler de geniş ölçekte aynı gün teslimat sunmak için mevcut yerel altyapılarını bir e-ticaret kanalıyla birleştirmek için benzersiz bir fırsata sahiptir. Çok kanallı bir yaklaşım, giderek daha fazla online alışverişe odaklanan müşterileri geri kazanmalarını sağlayabilir.

Lojistik ihtiyacını karşılamak için üç işletim modeli ortaya çıktı:

  1. Ek bir teslimat dalgasına sahip faal görev yapan parsiyel lojistik sağlayıcılar.
  2. Anlık veya planlı teslimat sunmak için mevcut kurye kapasitesine erişim sağlayan aracı platformlar.
  3. Aynı gün teslimatları idare etmek için kendi filolarını yöneten büyük perakendeciler.

Önümüzdeki fırsatlar çok büyük. Lojistik servis sağlayıcıları, gelecek dönüşüm için kendilerini konumlandırmalı ve mevcut ağlarını buna göre uyarlamalıdır. 

B2C dağıtımın lojistik evrimi
Görsel 1

1. Aynı gün teslimat lojistiği, online alışverişin rahatlığını, sabit perakendenin anında ürün erişimiyle birleştirir.

Sabah, akşam yemeği için yeni bir çift ayakkabı veya market siparişi yaptığınızı ve işten eve döndüğünüzde ürünleri aldığınızı hayal edin. Amazon ve Walmart dahil dünyanın en büyük perakendecileri ve tedarik zinciri yöneticileri bu vizyonu büyütüyor ve yenilikçi teslimat konseptleri ile deneyler yapıyor. Fakat aynı gün teslimat gerçekten kitleler için standart bir teslimat seçeneği haline gelebilir mi? Yoksa sadece yüksek gelirli olan sınırlı sayıda sabırsız tüketici için bir seçenek olarak mı kalacak?

Perakende lojistiğinde bir sonraki evrimsel adım olarak aynı gün teslimat, Lojistik Danışmanlık

Tüketiciye son teslimat adımı olan “son kilometre”, çevrimiçi perakendenin artan payı nedeniyle önem kazanıyor. İkincisi, B2C parsiyel lojistiğinin önemli bir itici gücüne dönüştü ve hizmet sunumunun daha fazla rahatlığa doğru yoğun bir şekilde geliştirilmesini tetikledi. Alternatif toplama ve teslimat seçeneklerinin yanı sıra, bu evrimdeki ana itici güç hızdır. Ertesi gün veya iki günlük teslimat şu anda tüm gelişmiş ülkelerde endüstri standardıdır, ancak bir sonraki evrimsel adım, uygun fiyatlı aynı gün teslimattır.

Aynı gün teslimat ile siparişler, satın alındıktan sonra birkaç saat içinde veya aynı gün seçilen bir zaman aralığında teslim edilir. 

“Aynı gün teslimat, bir oyun değiştiricidir çünkü perakendede anında ürün bulunabilirliği ile evden sipariş vermenin rahatlığını birleştirir.”

(Bir lojistik şirketinin Kıdemli Başkan Yardımcısı)

B2B ve uluslararası gönderilere odaklanan ekspres faaliyet alanı hem lojistik ve tedarik zinciri danışmanlığı firmaları hem de profesyonelleri sayesinde, tarihsel olarak lojistikte yeniliğin itici gücü olmuştur. B2C için aynı gün teslimat konsepti B2C, yerel ve yurtiçi lojistik operasyonları için uluslararası lojistik için bulunan bu farkı kapatıyor. Hatta sevkiyat sayısı açısından B2B faaliyet alanını aşıyor olması muhtemel olabilecektir.

Pazar gelişimi artıyor

Pek çok start-up aynı gün teslimatı bir fırsat olarak tanımladı. Ancak bunun etrafında sürdürülebilir bir iş modeli inşa edememektedirler. Şirketler değer zinciri boyunca tüm adımları kurum içinde entegre etmeye çalıştılar. Ancak talep eksikliği (ve dolayısıyla ölçek) nedeniyle maliyetlerini yeterince düşüremediler. Bugün, aynı gün teslimat pazarı, gelişimin bir sonraki aşamasına doğru ilerliyor. Dünyanın en büyük online perakendecisi Amazon, gerçek anlamda müşteri odaklı bir kuruluş olma taahhüdü sağladı. Ardından aynı gün teslimatı aktif olarak organize ediyor ve bu hizmeti halihazırda birkaç şehirde başlattı.

Pilot aşamada başka birçok girişim var. Ayrıca oyunculardan sadece birkaçı aynı gün teslimattan önemli gelirler elde ediyor. Ancak aynı gün teslimat düzenleyicilerinin çoğu, birkaç yılda pilot uygulamaları ve şirketleri başarıyla faaliyet geçirdi. Dahası, Walmart ve Alibaba gibi önemli çok kanallı ve online perakendecilerin aynı gün teslimat var. Ana kalkınma merkezleri, hem gelişmiş ülkelerdeki (örn. SanFrancisco, NewYork) hem de az gelişmiş pazarlardaki (Pekin) e-ticarette deneyimli şehirlerdir.

Diğer evrimsel endüstriyel gelişmelere benzer şekilde (örneğin cep telefonları veya internet bankacılığı), aynı gün teslimatın gün-kesin son-kilometre teslimatını bir adım öteye taşıyacağını ve bazı gelişmekte olan ülkelerde e-ticaret için acil standart haline geleceğini tahmin etmek mantıklı görünmektedir. Daha önce belirtildiği gibi gelişmenin tedarikçi tarafı, üç grup oyuncu tarafından yönlendirilmektedir. Parsiyel lojistik sağlayıcılar, kurye kapasitesi aracıları ve perakendecilerin kendileri.

Tedarik zincirindeki güçlü temel etkenler, aynı gün teslimatın büyümesini destekliyor

Aynı gün teslimat pazarı, artan kişi başına GSYİH, açısından önemlidir. Ayrıca e-ticareti benimseme, şehirleşme ve dahil olmak üzere temeldeki pek çok makro trend tarafından beslenmektedir. 

Avrupa'da son nokta lojistik trendi
Görsel 2

Aynı gün teslimat, böyle bir birinci sınıf hizmet için ödeme yapmak için yeterlidir. Lojistik danışmanlık için değerlidir. Ayrıca mali kaynaklara sahip kritik bir tüketici kitlesini gerektirir. Kişi başına düşen GSYİH’nın artması, büyük metropol alanlarına uygulandığında daha da kritik hale geliyor. Buna göre ilgili ekonomik birimler uluslardan çok metropol alanlarıdır. Yine de yoğun satın alma gücüne sahip yoğun nüfuslu bölgelerin varlığı yeterli değildir. E-ticaretin yüksek düzeyde benimsenmesi, aynı gün teslimatın gerçekten yükselişe geçmesi için bir ön koşuldur.

Batı Avrupa’da, çevrimiçi perakendenin 2012-2020 arasında yüzde 6’dan yüzde 11’e yükselerek neredeyse iki katına çıkacaktır. Sabit perakende satışların devam eden çevrimiçi satışlarla ikame edilmesi, artışa yol açar. Örneğin B2C sevkiyatlarında önemli bir artışa yol açacaktır. Ayrıca bunların bir kısmı aynı gün teslimatla teslim edilecektir. (Görsel 2). Aynı gün teslimatın mevcut olmasının, e-ticaretin benimsenmesini daha da desteklemesi beklenmektedir. Ayrıca henüz online olarak satın alınmamış ürün kategorilerinin online satışını (yiyecek gibi) artırması beklenmektedir. Bu gelişmelere artan tüketici beklentileri eşlik ediyor. Tüketiciler, özellikle teslimat söz konusu olduğunda, çok dikkatlidir. Online satın aldıklarında her zamankinden daha fazla kolaylık talep ediyorlar. Aralarından seçim yapabilecekleri birden fazla teslimat seçeneğine sahip olmak önemlidir. Ayrıca ürünlerini olabildiğince hızlı teslim almak istiyorlar.

Lojistik Danışmanlık ve Tüketicilerin Önemi

Tüketiciler, üstün bir hizmet düzeyini deneyimledikten sonra, genellikle önceki düşük düzeye geri dönme konusunda isteksizdirler. Lojistik danışmanlık açısından çok az insan, Amazon’un ertesi gün teslim etmesini sağlayabilirse, çevrimiçi olarak sipariş ettikleri bir dijital kamera için dört gün beklemeye istekli olacaktır. Son anket sonuçlarına göre, genç nesiller (örneğin Y kuşağı), küçük hanelerde yaşayan insanlar, uzun saatler boyunca çalışanlar ve daha yüksek gelirli tüketiciler, daha fazla rahatlık için ödeme yapmaya özellikle istekli olanlar arasında.

Bu yazı Ludwig Hausmann, Nils-Arne Herrmann, Jan Krause, and Thomas Netzer tarafından kaleme alınmıştır. ” Same-day delivery: The next evolutionary step in parcel logistics” yazısında derlenmiştir.

Bu konuda tartışmayı sıradaki yazımızda tüketici bakış açısıyla değerlendirmeye devam edeceğiz.

Son Projelerimiz
Starbucks Depolama Yönetimi ve Dağıtım Optimizasyon Projesi

Starbucks, küresel pazarda yüksek kaliteli kahve sunan lider bir marka…

Projeyi Görüntüle
Sudesan Depolama, Üretim Planlama ve Envanter Optimizasyon Danışmanlık Projesi

Sudesan, 1965 yılında kurulduğundan beri her geçen yıl ürün yelpazesini…

Projeyi Görüntüle
Sagaza Depo, Planlama ve Lojistik Sistem Geliştirme Projesi

Sagaza, Türk bir kadının moda tutkusundan doğan bir hikayedir. İspanya’nın…

Projeyi Görüntüle
John Galt Solution Tedarik Zinciri Planlama Çözümleri

Uçtan uca tedarik zinciri planlama çözümlerinin önde gelen sağlayıcılarından John…

Projeyi Görüntüle
Decathlon Tedarik Zinciri Danışmanlık Projesi

Poseidon Danışmanlık olarak Decathlon Türkiye’ye, depo operasyonlarında Depo Tasarımı ve…

Projeyi Görüntüle
Eczacıbaşı-Monrol, Tedarik Zinciri Yönetiminde CRM Uygulamaları

1985 yılında kurulan, 1995 yılında Bozluolçay ailesi (Bozlu Holding) tarafından…

Projeyi Görüntüle
Rebul Tedarik Zinciri Danışmanlık Projesi

Kozmetik üretimi ve perakende satış alanında 126 yıllık tecrübesi ile…

Projeyi Görüntüle
Tedarik Zinciri Yönetimi Danışmanlığı ve Dijital Dönüşüm Projesi

Türkiye’nin en büyük çiftçi kooperatiflerden Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin uluslararası…

Projeyi Görüntüle
Groupe PSA Yedek Parça Depo Konsolidasyon ve Depo Tasarım Projesi

Otomobil üreticisi ve mobilite sağlayıcısı Groupe PSA’nın Türkiye’deki temsilcisi Groupe…

Projeyi Görüntüle
Tedarik Zincirinde Dijital Dönüşüm Danışmanlık Projesi

Tedarik zincirinde, hammadde üreticisinden, son tüketiciye kadar hareket eden hammadde…

Projeyi Görüntüle