Lojistik Depolarda Tehlikeli Madde Stoklanması

Lojistik Depolarda Tehlikeli Madde Stoklanması

Lojistik depolama operasyonlarında tehlikeli madde stoklanmasında nelere dikkat edilmelidir?

Tehlikeli madde stoklamak, lojistik depo operasyonlarında ciddi güvenlik önlemlerini gerektiren bir süreçtir. Tehlikeli maddelerin yanlış bir şekilde depolanması veya yönetilmesi, çevresel kirlilik, güvenlik riskleri ve yasal sorunlara yol açabilir. Aşağıda tehlikeli madde stoklamasında dikkat edilmesi gereken önemli noktaları sıralıyoruz:

 1. Yasal Uyumluluk:
  • Tehlikeli madde depolama ve taşıma konusunda ilgili yerel, ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere tam uyum sağlamak önemlidir.
 2. Uygun Depolama Alanları:
  • Tehlikeli maddeler için uygun depolama alanları seçilmelidir. Depolama alanları, tehlikeli maddelerin özelliklerine ve gereksinimlerine uygun olmalıdır.
 3. Depolama Kapasitesi ve Sınırlamalar:
  • Lojistik depo alanları, stoklanacak tehlikeli maddelerin miktarına uygun kapasiteye sahip olmalıdır. Ayrıca, belirli miktarlarda stoklanan tehlikeli maddelere ilişkin sınırlamalara dikkat edilmelidir.
 4. Etiketleme ve İşaretlemeler:
  • Tehlikeli maddeler, uygun etiketler ve işaretlemelerle belirtilmelidir. Bu, depo çalışanlarının ve acil durum ekiplerinin doğru şekilde tanımlayabilmesini sağlar.
 5. İyi Havalandırma:
  • Lojistik depo alanları iyi havalandırılmış olmalıdır. Bu, tehlikeli maddelerden kaynaklanan buharların dağılmasını sağlar ve çalışanların sağlığını korur.
 6. Yangın Güvenliği:
  • Yangın güvenliği önlemleri alınmalıdır. Yangın söndürme ekipmanları, yangın söndürme sistemleri ve personelin yangın eğitimi gibi faktörlere özel dikkat gösterilmelidir.
 7. Personel Eğitimi:
  • Depo personeli, tehlikeli madde yönetimi konusunda özel eğitim almalıdır. Bu eğitim, güvenli depolama ve acil durum müdahaleleri konularını içermelidir.
 8. Güvenlik İncelemeleri ve Denetimler:
  • Periyodik güvenlik incelemeleri ve denetimler düzenlenmelidir. Bu, tehlikeli maddelerin uygun şekilde depolandığından emin olunmasına yardımcı olur.
 9. Acil Durum Planları:
  • Acil durum planları oluşturulmalı ve personel bu planlara hakim olmalıdır. Bu, olası tehlikeli madde sızıntıları, yangınlar veya diğer acil durum durumları için hazır olunmasını sağlar.
 10. Çevresel Sorumluluk:
  • Tehlikeli maddelerin çevresel etkilerini en aza indirmek için çevresel sorumluluk prensiplerine uyulmalıdır.

Bu önlemler, tehlikeli madde stoklamada güvenlik ve uyumluluk sağlama konusunda yardımcı olabilir. Ayrıca, yerel ve ulusal yasal düzenlemelere düzenli olarak göz atmak, güncel bilgilere sahip olmayı sağlar.

Türkiye’de bu konuda hangi mevzuatlar bulunmaktadır?

Türkiye’de tehlikeli maddelerin depolanması, taşınması ve kullanılması ile ilgili bir dizi mevzuat bulunmaktadır. Bu mevzuatlar, Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenmiş ve düzenlenmiştir. Türkiye’de tehlikeli maddelerin depolanmasıyla ilgili başlıca mevzuatlar:

 1. Tehlikeli Maddelerin Kontrolü Yönetmeliği (2013/2):
  • Bu yönetmelik, tehlikeli maddelerin üretimi, ithali, ihracı, depolanması, taşınması, piyasaya arzı, kullanımı, atılması ve bertarafı ile ilgili konuları düzenler. Tehlikeli maddelerin kayıt altına alınması, izlenmesi ve kontrol edilmesini amaçlar.
 2. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği (2014/10):
  • Tehlikeli maddelerin depolanması ve kullanımıyla ilgili projelerin çevresel etki değerlendirmesi yapılmasını zorunlu kılar.
 3. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği:
  • Tehlikeli maddelerin depolanmasıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini belirler. İşverenlerin, çalışanların sağlığı ve güvenliği için gerekli tedbirleri almasını zorunlu kılar.
 4. Kimyasal Uygulamalar ve Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği (2008/98/AT):
  • Tehlikeli kimyasal maddelerin piyasaya arzı, kullanımı ve bertarafını düzenler.
 5. İnşaat Malzemelerinin Kontrolü Yönetmeliği (2013/41/AB):
  • İnşaat malzemelerinin içerisinde tehlikeli maddelerin bulunması durumunda uygulanacak standartları belirler.
 6. Tehlikeli Mal ve Atıkların Karayoluyla Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR):
  • Tehlikeli mal ve atıkların karayoluyla taşınması ile ilgili uluslararası standartları belirler.

Bu mevzuatlar, tehlikeli maddelerin güvenli bir şekilde depolanması, taşınması ve kullanılmasını sağlamak için çeşitli önlemler ve düzenlemeler içermektedir. İlgili mevzuatın güncel versiyonlarına ve değişikliklerine ulaşmak için Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın resmi web sitesi veya ilgili resmi yayın organları takip edilmelidir.

Tehlikeli madde depolama ve yönetimi konusunda danışmanlık hizmeti almak, işletmelerin yasal uyumluluklarını sağlamalarına, güvenlik önlemlerini artırmalarına ve çevresel etkileri minimize etmelerine yardımcı olabilir.

Tehlikeli madde yönetimi konusunda bir danışmanlık firması seçerken, firmanın referanslarına, daha önceki projelerine ve sunduğu hizmetlere dikkat etmek önemlidir. Ayrıca, danışmanlık firması ile iletişim kurarak ihtiyaçlarınızı açıkça belirtmek ve beklentilerinizi paylaşmak da faydalı olacaktır. Poseidon Consulting olarak Teknik Şartname Hazırlama ve Depolama ve Tasarım Yerleşimi başlıklarında bu konularda sizlere hizmet vermek isteriz.

Son Projelerimiz
Starbucks Depolama Yönetimi ve Dağıtım Optimizasyon Projesi

Starbucks, küresel pazarda yüksek kaliteli kahve sunan lider bir marka…

Projeyi Görüntüle
Sudesan Depolama, Üretim Planlama ve Envanter Optimizasyon Danışmanlık Projesi

Sudesan, 1965 yılında kurulduğundan beri her geçen yıl ürün yelpazesini…

Projeyi Görüntüle
Sagaza Depo, Planlama ve Lojistik Sistem Geliştirme Projesi

Sagaza, Türk bir kadının moda tutkusundan doğan bir hikayedir. İspanya’nın…

Projeyi Görüntüle
John Galt Solution Tedarik Zinciri Planlama Çözümleri

Uçtan uca tedarik zinciri planlama çözümlerinin önde gelen sağlayıcılarından John…

Projeyi Görüntüle
Decathlon Tedarik Zinciri Danışmanlık Projesi

Poseidon Danışmanlık olarak Decathlon Türkiye’ye, depo operasyonlarında Depo Tasarımı ve…

Projeyi Görüntüle
Eczacıbaşı-Monrol, Tedarik Zinciri Yönetiminde CRM Uygulamaları

1985 yılında kurulan, 1995 yılında Bozluolçay ailesi (Bozlu Holding) tarafından…

Projeyi Görüntüle
Rebul Tedarik Zinciri Danışmanlık Projesi

Kozmetik üretimi ve perakende satış alanında 126 yıllık tecrübesi ile…

Projeyi Görüntüle
Tedarik Zinciri Yönetimi Danışmanlığı ve Dijital Dönüşüm Projesi

Türkiye’nin en büyük çiftçi kooperatiflerden Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin uluslararası…

Projeyi Görüntüle
Groupe PSA Yedek Parça Depo Konsolidasyon ve Depo Tasarım Projesi

Otomobil üreticisi ve mobilite sağlayıcısı Groupe PSA’nın Türkiye’deki temsilcisi Groupe…

Projeyi Görüntüle
Tedarik Zincirinde Dijital Dönüşüm Danışmanlık Projesi

Tedarik zincirinde, hammadde üreticisinden, son tüketiciye kadar hareket eden hammadde…

Projeyi Görüntüle