Lojistik Süreçlerin Optimizasyonu ve Planlama

Lojistik Süreçlerin Optimizasyonu ve Planlama

Lojistik Optimizasyon ve Lojistik Planlama Danışmanlığı

Lojistik süreçlerde optimizasyon rekabetin en can alıcı noktalarından biridir. Lojistik optimizasyon! Neyin optimizasyonu? Nasıl Optimize edilecek? Niçin optimize edilecek? Tüm bu sorulara en doğru cevabı verebilmek için tüm faktörlerin en iyi şekilde yetkin kişiler tarafından değerlendirilerek bir yol haritası oluşturulması gerekmektedir.

Lojistikte Planlamanın Önemi Çok Büyüktür
Gerek üretimde gerekse lojistik ve depolamada, tedarik zincirini bir çözüme kavuşturmak için planlama kısmı çok önemlidir. Bu planlama proje planından başlayıp, üretim planlamasına, stok yönetimine, depolama, istifleme, ambalajlama ve sevkiyat  çözümleriyle devam edip malın teslim edilmesiyle sona erer. Burada kullandığımız optimizasyon kelimesi hem süreçlerle ilgili, hem üretim ve planlama ilgili hem de fiyat politikaları için geçerlidir. Poseidon Danışmanlık lojistik optimizasyon ve planlamada dünya markalarına proje bazlı hizmetler geliştirmiştir.

Tüm Tarafların Beklentileri Karşılayacak Bir Optimizasyon

Lojistik süreçlerin optimizasyonu için tüm faktörleri göz önünde bulundurarak tüm tarafların beklentilerini karşılayacak şekilde değerlendirilmelidir. Üretimin optimizasyonu, stok politikaları, planlama, ağ tasarımı, kaynakların optimize edilmesi, depolama ve elleçleme süreçleri, mevsimsel durumlar, teknolojik yeterlilik, altyapı unsurlarının durumu, envanterlerin kontrolü ve iş gücü planlaması lojistik süreçlerin optimizasyonu ve planlamasında dikkat edilecek önemli hususlardır.

Lojistik Süreçlerin Optimizasyonunun Başarısını Belirleyen Faktörler

Lojistik süreçlerin optimizasyonunda en önemli hususların başında lojistik tesislerin, depoların durumu, tesislerin bulunduğu coğrafi alan, yerleşim durumu, depoların kapasitesi, enerji hatları ve besleme üniteleri, bilişim ve teknolojik altyapıları kritik unsurlardır. Lojistik süreçler elbette belirli bir kalifiye insan kaynağı gerektirmektedir bu kaynağın yetkinlik durumu son derece önemlidir. Depolardaki nakliye politikaları, rotalama, sevkiyat planlama, taşıma şekilleri, filonun durumu lojistik optimizasyonu belirleyen temel unsurlardır.

Başarılı Bir Lojistik Optimizasyonun Göstergeleri

Poseidon Danışmanlık olarak, başarılı bir lojistik optimizasyon ve planlama için şunların olması gerektiğini düşünürüz: İş süreçlerinin iyi planlanması;  dağıtım planlamasının gereklilikleri karşılaması; sevkiyat planlarının en iyi şekilde yapılması ve en doğru rotaların belirlenmesi; Stok maliyetlerinin azaltılması; taleplerin tahmini; yok satma risklerinin giderilmesi; doğru ve zamanında teslimat, hasarsız ve hatasız işlemler; iş hedeflerinin gerçekçi olması lojistik optimizasyon ve planlamanın başarısını gösterir.

Son Projelerimiz
Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi

İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde yürütülen…

Projeyi Görüntüle
Arzum Dış Kaynak Kullanım İhalesi

Türkiye’nin köklü markalarından, elektrikli ev aletleri sektörünün lider firması ARZUM,…

Projeyi Görüntüle