Tedarik Zinciri Beklenmedik Risklere Karşı Hazırlayın

Tedarik Zinciri Beklenmedik Risklere Karşı Hazırlayın

Bugün yaşanan krizin ölçeği, sürecin belirsizliği ve salgın dalgalarının tekrarlama riski göz önüne alındığında, koronavirüs salgınına karşı güçlü bir tedarik zinciri tepkisi geliştirmek zorlu bir problemdir. Önceki yazımızda bu konunun küresel etkilerini işlemeye başlamıştık. Bu yazımızda olası temel önlemleri inceleyeceğiz.

Öngörülemeyen bu salgın problemine karşı hiçbir zaman tam olarak hazır olmasanız bile, lojistik, depo yönetimi ve stok politikaları başlıklarında alınabilecek önlemler vardır. Uzun vadeli sonuçları henüz tam olarak ortaya çıkmamış olsa da koronavirüs salgını, tedarik zincirinizin gelecekteki büyük ölçekli krizlerle başa çıkmaya nasıl daha iyi hazırlayabileceğiniz konusunda bazı dersler veriyor.

Şimdi Ne Yapabilirsiniz?

Önce krizin tedarik zincirleri üzerindeki etkilerini azaltmak için yapılabilecek bazı eylemlere bakalım.

Sağlıklı bir şüpheciliği sürdürün. 

Özellikle panikten kaçınmak için ve iş dünyasını sakin tutmak için yaygın olan genel eğilimden dolayı, ortaya çıkan problemin boyutuyla ilgili erken aşamalarında doğru bilgiye ulaşmak kolay değildir. Etki raporları biraz iyimser olma eğilimindedir. Bununla birlikte, yerel halk değerli ve daha güvenilir bir bilgi kaynağı olabilir. Bu nedenle yerel temasları devam ettirmeye çalışın.

Öngörülmeyen etkileri değerlendirmek için kayıp senaryoları çalıştırın. 

Özellikle ana tedarikçileriniz riskli bölgelerdeyse, beklenmeyen bütün riskleri hesaba katmak gerekiyor. Koronavirüs krizi durumunda, Çin’in etkisi o kadar geniş kapsamlıdır oldu ki, neredeyse kaçınılmaz olarak bütün sektörlerin tedarik zincirleri bu durumdan doğrudan veya dolaylı olarak etkilendi. Envanter seviyeleri malzeme kesintilerini karşılayacak kadar yüksek değilse, kullanılan malzemeler üzerinde değişiklik çalışmaları düşünebilirsiniz.

Kapsamlı bir acil durum operasyon merkezi oluşturun. 

Günümüzde çoğu kuruluşun bir çeşit acil durum operasyon merkezi vardır, ancak bu merkezler genellikle yalnızca kurumsal veya iş birimi seviyesindedir. Lojistik ve depolama operasyonları için daha derin, daha ayrıntılı bir merkez yapısı ve süreci gereklidir. Acil durum operasyon merkezi, iletişim ve koordinasyon için önceden belirlenmiş eylem planları, işlevsel temsilciler için belirlenmiş roller, iletişim ve karar alma protokolleri, müşterileri ve tedarikçileri içeren acil eylem planları ile tesis düzeyinde mevcut olmalıdır.

Yanıt verebilirlik için Tedarik Zinciri Tasarımı

Koronavirüs salgını şüphesiz büyük ölçekli tedarik zinciri aksaklıklarıyla başa çıkma hakkındaki bilgilerimizi ve tecrübelerimizi arttıracaktır. Bu erken aşamada bile, bu nitelikteki krizlerin yönetilmesi konusunda yol boyunca uygulanması gereken önemli dersler çıkarabiliriz.

Tüm tedarikçilerinizi tanıyın. 

Üretime dönük tedarikçilerinizi birkaç aşama geriden planlayın. Bunu başaramayan şirketler, bir kriz patlak verdiğinde olası etkileri daha az tepki verebilmektedir. Kilit kaynaklarla önceden ilişkiler geliştirin- aksamalar ortaya çıktıktan sonra çok geç olacaktır.

Kritik güvenlik açıklarınızı anlayın ve riski dağıtmak için harekete geçin. 

Birçok tedarik zincirinin firmaları riske sokan bağımlılıkları vardır. Bir işletmenin, küresel pazarın büyük payına sahip tesisi olan tedarikçiye bağımlı olması buna bir örnektir. Sendai felaketi bu tür maruziyetin altını çizdi. Örneğin, Hitachi, otomobil üreticileri için kritik bir bileşen olan küresel hava akış sensörü tedarikinin yaklaşık %60’ını üretimini gerçekleştirdi. Bu öğelerin beklenen eksikliği, bazı otomotiv orijinal ekipman üreticilerini kalan hava akışı sensörlerini en yüksek marjlı ürün hatlarına oranlamaya zorladı. Koronavirüs salgını birçok otomobil orijinal ekipman üreticisinin Çin’den tedarik edilen kaynaklara olan bağımlılığını ortaya çıkardı.

İş sürekliliği planları oluşturun. 

Bu planlar, kritik alanlardaki olasılıkları tespit etmeli. Ayrıca ulaşım, iletişim, tedarik ve nakit akışı için yedek planları içermelidir. Tedarikçilerinizi ve müşterilerinizi bu planları geliştirmeye dahil edin.

Çalışanlarını unutma.

İnsanlar için de bir yedekleme planı gereklidir. Bu plan, daha fazla otomasyon, uzaktan çalışma düzenlemeleri veya personel kısıtlamalarına yanıt olur. Ayrıca diğer esnek insan kaynaklarının sağlanması için olasılıkları içerebilmektedir

Tedarik Zincirinizin Tasarımınızı Tekrar Değerlendirin

Çok yakın zamana kadar, çoğu küresel şirket tedarik zinciri tasarımlarını, malzemelerin dünya çapında serbestçe aktığı, dünyanın dört bir yanındaki ürünleri en düşük maliyetli yerlerden tedarik etmelerini, üretmelerini, depolamalarını ve dağıtmalarını sağlayacakları varsayımına dayandırarak gerçekleştirdi. ABD-Çin ticaret politikalarının kötüye gitmesi, Brexit ve şimdi koronavirüs krizi bu temel varsayımın geçerliliğini sorgulatıyor. Özellikle, bugün yaşanan koronavirüs salgını bu kadar çok tedarik kaynağın bir noktada kümelenmiş hale getirdi. Ayrıca kritik pazarlardan uzak bir noktada bulunmasının zayıflığını ortaya koyuyor.

Şirketlerin tedarik zincirlerini hızla yeniden yapılandırmalarını ve hızla değişen küresel ticaret politikalarına, tedarik dinamiklerine ve aksamalara karşı son derece çevik ve duyarlı olmalarını sağlayan yeni bir tedarik ve lojistik ağ tasarıma ihtiyaç olduğuna inanıyoruz. Peki şirketler tedarik zincirlerini, tüketicilerin gecikmeli tepkilere karşı anlayışsız oldukları son derece değişken bir dünyada etkili bir şekilde nasıl tasarlamalıdır? Birçok seçenek vardır. Ayrıca her biri, işletmelerin tolere edebileceği risk seviyesini hesaplar. Dahası ulaşmak istediği operasyonel esneklik miktarı arasındaki ödünleşmeleri içerir. İşte iki örnek:

İkinci kaynaklarla yeniden tasarlayın. 

Bu tedarik zinciri tasarımı, tedarik, üretim ve dağıtım kesintileri için yedekleme kapasitesi sağlar. Yedekleme kapasitesi, tedarik akışının kesilme riskini iki tedarikçiye dağıtır (kesilme ikinci kaynak konumunu etkilemediği durumda). Sonuç olarak, birincil kaynak bölgesinin dışında ikinci bir kaynağa sahip olmak daha iyidir. Ancak bu tedarik zinciri tasarımı risk seviyelerini düşürmekle beraber, daha yüksek idari, kalite izleme ve birim maliyetlere neden olabilmektedir. Ayrıca ölçek ekonomileri her tedarik kaynağına tahsis edilen arz miktarına göre değişiklik göstermektedir.

Yerel tedarikçiler için yeniden tasarlayın. 

Bu tasarım, şirketin pazarlarının her birinde yerel tedarik kaynaklarına sahip üretim tesislerine sahip olmasını gerektirir. Yukarıdaki seçenek gibi, riski de dağıtır. Bu kaynaklar dağıldığından, ölçek ekonomileri daha düşük ve depolama gibi sabit maliyetler daha yüksektir, ancak son nokta taşımacılık nakliye maliyetleri daha düşüktür.

Bu iki öneri, tedarik zincirlerinin riski azaltmaya yaramaktadır. Ayrıca yanıt kapasitesini sağlamak için alabileceği birçok lojistik ağ tasarımı seçeneğinin temelini ortaya koyan sadeleştirmelerdir. Bir uygulama planı ortaya koymak için daha ayrıntılı bir analiz ve değerlendirme gereklidir.

Bir tasarım seçerken, şirketlerin her birinin maliyeti hesaplanmalıdır. Ayrıca müşterilerine hizmet etme ve diğer firmalarla rekabet etme yeteneklerini nasıl etkileyeceğini tartmaları gerekir. Hangi tasarımın optimum olduğuna karar vermek tek seferlik bir süreç değildir. Firmalar, tasarım seçimlerini ve bunları destekleyen stratejileri düzenli olarak gözden geçirmeli ve bunlara meydan okumalıdır. Koronavirüs salgını gibi küresel krizlerin gelişini tahmin etmek imkansızdır. Ancak firmalar tedarik zinciri hazırlığını daha yüksek bir seviyeye taşıyarak etkilerini hafifletebilmektedir. Bir kesinti meydana gelmeden önce hareket edilmelidir. Ayrıca yeni bir krize her düştüklerinde sıfırdan başlamak yerine depolamaya başvurulmalıdır. Lojistik ve gümrükleme gibi temel konularda yeni planlar hazırlamalı ve uygulamalıdırlar.

Bu yazı Prepare Your Supply Chain for Coronavirus temel alınarak derlenmiştir.

Son Projelerimiz
Starbucks Depolama Yönetimi ve Dağıtım Optimizasyon Projesi

Starbucks, küresel pazarda yüksek kaliteli kahve sunan lider bir marka…

Projeyi Görüntüle
Sudesan Depolama, Üretim Planlama ve Envanter Optimizasyon Danışmanlık Projesi

Sudesan, 1965 yılında kurulduğundan beri her geçen yıl ürün yelpazesini…

Projeyi Görüntüle
Sagaza Depo, Planlama ve Lojistik Sistem Geliştirme Projesi

Sagaza, Türk bir kadının moda tutkusundan doğan bir hikayedir. İspanya’nın…

Projeyi Görüntüle
John Galt Solution Tedarik Zinciri Planlama Çözümleri

Uçtan uca tedarik zinciri planlama çözümlerinin önde gelen sağlayıcılarından John…

Projeyi Görüntüle
Decathlon Tedarik Zinciri Danışmanlık Projesi

Poseidon Danışmanlık olarak Decathlon Türkiye’ye, depo operasyonlarında Depo Tasarımı ve…

Projeyi Görüntüle
Eczacıbaşı-Monrol, Tedarik Zinciri Yönetiminde CRM Uygulamaları

1985 yılında kurulan, 1995 yılında Bozluolçay ailesi (Bozlu Holding) tarafından…

Projeyi Görüntüle
Rebul Tedarik Zinciri Danışmanlık Projesi

Kozmetik üretimi ve perakende satış alanında 126 yıllık tecrübesi ile…

Projeyi Görüntüle
Tedarik Zinciri Yönetimi Danışmanlığı ve Dijital Dönüşüm Projesi

Türkiye’nin en büyük çiftçi kooperatiflerden Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin uluslararası…

Projeyi Görüntüle
Groupe PSA Yedek Parça Depo Konsolidasyon ve Depo Tasarım Projesi

Otomobil üreticisi ve mobilite sağlayıcısı Groupe PSA’nın Türkiye’deki temsilcisi Groupe…

Projeyi Görüntüle
Tedarik Zincirinde Dijital Dönüşüm Danışmanlık Projesi

Tedarik zincirinde, hammadde üreticisinden, son tüketiciye kadar hareket eden hammadde…

Projeyi Görüntüle