Tedarik Zinciri Planlama Araçları

Tedarik Zinciri Planlama Araçları

Tedarik Zinciri Planlaması

Tedarik zincirinin planlanması çok karmaşık bir görevdir. Tedarik zinciri yöneticileri, diğer idari görevlerini yanı sıra, ürünler, üretim süreçleri, teknoloji seçimi, malzeme akışları ve kontrol sistemleri ile ilgili planlama faaliyetlerinden de sorumludurlar. Tedarikçi üreticilerin ve onların tedarikçilerinin gib birçok süreç paydaşı ile ilişki ve yönetim içerisinde olmaları gerekir. Lojistik departmanları, üretim, taşıma ve depolama faaliyetlerinin eşgüdümünden sorumludur.

Etkin tedarik zinciri yönetimi, karmaşık ve zor planlama problemlerinin çözümünü gerektirir. Kombinasyonel doğalarından dolayı, bu büyük ölçekli sistem planlama problemleri genellikle standart matematiksel programlama yaklaşımlarını kullanarak çözmek için çok büyüktür.

Tedarik zincirinin planlamasını yönetmenin etkili bir yolu bir ağ yaklaşımıdır. Geniş kapsamlı tedarik zinciri tasarımı ve yönetimi sürecinin bir parçası oldukları için, toplanmış planlama yaklaşımı planlama ağlarla verimli bir şekilde modellenebilir.

Tedarik Zinciri ağı yönetim çerçevesi

Bir tedarik zinciri ağını organize ederek üretim ve dağıtım faaliyetlerinin organizasyonu ile katma değer üreten şirketlere “Ağ Şirketi” diyebiliriz. Bir ağ şirketi için ağ tasarımı ve ağ yönetimi için çerçeveyi süreci dört aşamada sıralayabiliriz,

  1. İlk adım, ağ şirketi tarafından, her program etkinliği için farklı görevler icra edebilecek potansiyel tedarikçilerin tanımlanmasıdır. Bu potansiyel tedarikçileri belirledikten sonra firma onları zincirin belirli yönleri üzerinden teklif vermeye davet eder. Teklifi yanıtlamak için, teklif veren firmaları belirli bir zaman içinde üretim kapasitelerini değerlendirmek üzere toplam bir üretim planı hazırlamalıdırlar. Farklı yaklaşımlar kullanılabilir.
  2. Teklifler toplandığında, ağ şirketi tedarik zincirini planlar ve zaman içindeki talep değişimine göre dinamik olarak yönetir. Bu ikinci adımda hedef, ağ tedarikçileri, taşeronlar, iş birimleri ve lojistik servis sağlayıcıları belirlenmekte ve şebekeyi faal hale getirmek ve işletme maliyetlerini en aza indirmek için kimin seçilmesi gerektiği belirtilmektir. Teklif veren firmalara ihale sonuçlarının başarılı olup olmadığı konusunda bilgi verilir.
  3. Üçüncü adım, teklifleri kabul edilen tüm firmalar tarafından ayrıntılı bir üretim planının oluşturulmasıdır. Bu, toplam üretim planlaması aşamasında belirlenen en iyi potansiyel ekipmana dayalı olarak yapılabilir. Kesin bir zaman-fazı iş yükü toplu üretim planında tanımlanan işlemci düğümlerine atanır.
  4. Dördüncü ve son adım kontrol döngüsüdür. Ağ şirketi, üretim planını tedarikçilerin üretim raporlarıyla karşılaştırarak ve nihai ürünün zamanında teslimini sağlamak için gerekli düzeltmeleri yaparak bir operasyon kontrol görevi üstlenir.

Bu yaklaşım, pratik problemlere iyi ve uygulanabilir çözümler üretebilktedir. Sunulan yaklaşım, üretim planlaması aşamasını basitleştirerek bir tedarik zinciri tedarikçisine esnek ağlarını yönetmelerinde yardımcı olabilir. Toplu planlanmış model, üretim kapasitelerini hızla değerlendirecek ve hangi işlemci düğümlerinden yararlanılacağını belirleyecektir. Ayrıntılı model ise operasyonların daha iyi kontrolü için kesin bir plan sunar.

Son Projelerimiz
Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi

İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde yürütülen…

Projeyi Görüntüle
Arzum Dış Kaynak Kullanım İhalesi

Türkiye’nin köklü markalarından, elektrikli ev aletleri sektörünün lider firması ARZUM,…

Projeyi Görüntüle