Dağıtım Merkezi Verimini Arttırmak için Depo Yönetim Stratejisi Belirlemek

Dağıtım Merkezi Verimini Arttırmak için Depo Yönetim Stratejisi Belirlemek

Geleneksel perakende satış modelindeki pek çok dağıtım merkezi, dalga toplama yöntemini benimser. Toplu işleme, büyük siparişlerde sevk edilen çok sayıdaki SKU’yu verimli bir şekilde yönetir. Ancak günümüzün hızla değişen pazarında en iyi yaklaşım olduğu söylenemez. Dağıtım merkezlerinde depo yönetimi oldukça önemlidir.

Perakende sektördeki büyük trendler ve değişmekte olan tüketici talepleri dalgalı sipariş toplamayı daha zor hale getiriyor:

  • E-ticaretin ve çok kanallı sipariş gereksinimlerinin artması, çoğu zaman yalnızca bir SKU için daha küçük siparişlerin daha fazla sayıda işlenmesi ihtiyacını beraberinde getiriyor.
  • Dağıtım Merkezlerini verimli kılmak önemlidir. Bunun için daha fazla çıktıyı desteklemek gerekir. Toplu toplamaya esnek olmayan otomasyon eklenmiştir.
  • Çoğu zaman dağıtım merkezleri tasarlanırken, kapasite yoğun dönemlerin olacak şekilde ayarlanmaktadır. Bu da DC’leri tasarlanır ve tatil mevsimleri ve özel promosyonlar sırasında operasyonu ölçeklendirmek üzere otomasyona ve geçici işçilere güvenilir.

Bu etkenler dağıtım merkezi ve depo yöneticileri için büyük bir sorun yaratıyor ve AS/RS sistemini kullanan dağıtım merkezleri büyük mücadele veriyorlar. Çok kanallı sipariş karşılamanın sürekli değişen ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak için dalgasız yönetim ile  yenilikçi depo yürütme yazılımının (WES) gerekli kılıyor.

Dalgalı ve dalgasız Yönetim Arasındaki Fark Nedir?

Depolar, geleneksel olarak toplama ve sıralama için bir dizi işleme dalgasına dayanır. Başlamış seviyesindeki Depo Yönetim Sistemleri (WMS), teslim tarihleri, ürün boyutu, depodaki yer ya da toplayıcılar için seyahat süresi gibi ortak özelliklere dayalı siparişler düzenler.

Bir depo yönetimi alternatifi ise dalgasız toplama yöntemidir. Her sipariş, bir dizi kurallara dayalı olarak, birer birer toplama için serbest bırakılmaktadır. Dolayısıyla bu yöntem daha dinamiktir. Bu yöntemde kritik olan, dalgalar arasında toplamanın durdurulmasına veya kesilmesine gerek kalmamasıdır. Her sipariş alındığı gibi paketleyiciye gönderilir. Müşteriye giderken sipariş almak için gereken zamanı azaltacaktır.

Dalga toplama işleminde, büyük bir sipariş grubu, işleme için bir toplu iş olarak düşer. Bu siparişler için gerekli olan ürünler daha sonra toplanmaktadır. Ayrıca çeşitli bölgelerdeki diğer öğelerle birlikte, bireysel müşteriler için sıralanacak şekilde bir birim sıralayıcı veya bir paket alanı gibi merkezi bir konuma getirilir.

Bununla birlikte, geleneksel bir Dağıtım Merkezinde toplamalar düzgün şekilde koordine edilmediğinde, sorunlar ortaya çıkıyor. Ekipman sık sık paketlenmek üzere toplanacak tüm öğeleri beklemektedir. Bütün siparişler tamamlanıncaya dek dalga son bulamaz, bu sırada bir sonraki dalga için ekipman ve sistemler kullanılabilmektedir. Sonuç olarak, toplayıcılar bir sonraki dalgayı beklerken boşta beklerler. Toplama yüzleri, sorter makineleri ve paketleme istasyonları da az kullanılmaktadır.

Dalgalı Sipariş işlemede Depo Yönetimi

Dalga işleme ile, toplayıcı seyahat süresi azaltmaktadır. Böylece emirleri teker teker almaktan daha etkili olacaktır. Bununla birlikte katı otomatik dalga yönetiminde aşağıdaki üç senaryodan biri Dağıtım merkezinde ortaya çıkar:

  • Manuel hızlandırma olmadan, dalga belirlendikten sonra yüksek öncelikli toplamaları ve görevleri yerine getirme olanağı yoktur.
  • Bir dalganın başında ve ortasında toplayıcılar, paketleyiciler ve otomatik malzeme taşıma ekipmanları (MHE) genellikle meşguldür. Ancak bir dalga sona erdiğinde, bir süreç çoğu zaman diğerimdem önce biter. Bu da boşta kalmalara ve iş akışının başlayıp durmasına neden olur.

Dağıtım merkezinizde bu sorunlardan herhangi biri yaşanıyorsa, sipariş işlemesi depo yönetim sisteminiz problem yaşıyor demektir. Yüksek SKU hacmi ve hızını idare eden sistemleri otomatikleştirmek için bu yaklaşım iyi çalışır. Ancak doğaları gereği karmaşıktır ve üzerinde değişiklik yapmak için zaman ve masraf gerektirir. Genellikle, gerçek zamanlı olarak bilgi iletmez. Ayrıca bir Dağıtım merkezinde iş akışını izlemek ve kontrol etmek için tek bir sistem olarak işlev görürler.

Bu kısıtlamalarla karşı karşıya kaldıysanız, depo yürütme tarafından bağımsız bir şekilde koordine edilen işlevlere sahiptir. Böylece depo yönetiminizde dalgasız bir şekilde çalışmasını yeniden düşünebilirsiniz.

İngilizce orijinal metin supplychain247.com sitesinde Mark Owen tarafından yayınlanmıştır.

Son Projelerimiz
Starbucks Depolama Yönetimi ve Dağıtım Optimizasyon Projesi

Starbucks, küresel pazarda yüksek kaliteli kahve sunan lider bir marka…

Projeyi Görüntüle
Sudesan Depolama, Üretim Planlama ve Envanter Optimizasyon Danışmanlık Projesi

Sudesan, 1965 yılında kurulduğundan beri her geçen yıl ürün yelpazesini…

Projeyi Görüntüle
Sagaza Depo, Planlama ve Lojistik Sistem Geliştirme Projesi

Sagaza, Türk bir kadının moda tutkusundan doğan bir hikayedir. İspanya’nın…

Projeyi Görüntüle
John Galt Solution Tedarik Zinciri Planlama Çözümleri

Uçtan uca tedarik zinciri planlama çözümlerinin önde gelen sağlayıcılarından John…

Projeyi Görüntüle
Decathlon Tedarik Zinciri Danışmanlık Projesi

Poseidon Danışmanlık olarak Decathlon Türkiye’ye, depo operasyonlarında Depo Tasarımı ve…

Projeyi Görüntüle
Eczacıbaşı-Monrol, Tedarik Zinciri Yönetiminde CRM Uygulamaları

1985 yılında kurulan, 1995 yılında Bozluolçay ailesi (Bozlu Holding) tarafından…

Projeyi Görüntüle
Rebul Tedarik Zinciri Danışmanlık Projesi

Kozmetik üretimi ve perakende satış alanında 126 yıllık tecrübesi ile…

Projeyi Görüntüle
Tedarik Zinciri Yönetimi Danışmanlığı ve Dijital Dönüşüm Projesi

Türkiye’nin en büyük çiftçi kooperatiflerden Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin uluslararası…

Projeyi Görüntüle
Groupe PSA Yedek Parça Depo Konsolidasyon ve Depo Tasarım Projesi

Otomobil üreticisi ve mobilite sağlayıcısı Groupe PSA’nın Türkiye’deki temsilcisi Groupe…

Projeyi Görüntüle
Tedarik Zincirinde Dijital Dönüşüm Danışmanlık Projesi

Tedarik zincirinde, hammadde üreticisinden, son tüketiciye kadar hareket eden hammadde…

Projeyi Görüntüle