Dağıtım Merkezi Verimini Arttırmak için Depo Yönetim Stratejisi Belirlemek

Dağıtım Merkezi Verimini Arttırmak için Depo Yönetim Stratejisi Belirlemek

Geleneksel perakende satış modelindeki pek çok dağıtım merkezi, dalga toplama yöntemini benimser. Toplu işleme, büyük siparişlerde sevk edilen çok sayıdaki SKU’yu verimli bir şekilde yönetir. Ancak günümüzün hızla değişen pazarında en iyi yaklaşım olduğu söylenemez.

Perakende sektördeki büyük trendler ve değişmekte olan tüketici talepleri dalgalı sipariş toplamayı daha zor hale getiriyor:

  • E-ticaretin ve çok kanallı sipariş gereksinimlerinin artması, çoğu zaman yalnızca bir SKU için daha küçük siparişlerin daha fazla sayıda işlenmesi ihtiyacını beraberinde getiriyor.
  • Dağıtım Merkezlerini verimli kılmak için daha fazla çıktıyı desteklemek için toplu toplamaya esnek olmayan otomasyon eklenmiştir.
  • Çoğu zaman dağıtım merkezleri tasarlanırken, kapasite yoğun dönemlerin olacak şekilde DC’leri tasarlanır ve tatil mevsimleri ve özel promosyonlar sırasında operasyonu ölçeklendirmek üzere otomasyona ve geçici işçilere güvenilir.

Bu etkenler dağıtım merkezi ve depo yöneticileri için büyük bir sorun yaratıyor ve AS/RS sistemini kullanan dağıtım merkezleri büyük mücadele veriyorlar. Çok kanallı sipariş karşılamanın sürekli değişen ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak için dalgasız yönetim ile  yenilikçi depo yürütme yazılımının (WES) gerekli kılıyor.

Dalgalı ve dalgasız Yönetim Arasındaki Fark Nedir?

Depolar, geleneksel olarak toplama ve sıralama için bir dizi işleme dalgasına dayanır. Başlamış seviyesindeki Depo Yönetim Sistemleri (WMS), teslim tarihleri, ürün boyutu, depodaki yer ya da toplayıcılar için seyahat süresi gibi ortak özelliklere dayalı siparişler düzenler.

Bir depo yönetimi alternatifi ise dalgasız toplama yöntemidir. Her sipariş, bir dizi kurallara dayalı olarak, birer birer toplama için serbest bırakılır. Dolayısıyla bu yöntem daha dinamiktir. Bu yöntemde kritik olan, dalgalar arasında toplamanın durdurulmasına veya kesilmesine gerek kalmamasıdır. Her sipariş alındığı gibi paketleyiciye gönderilir – müşteriye giderken sipariş almak için gereken zamanı azaltır.

Dalga toplama işleminde, büyük bir sipariş grubu, işleme için bir toplu iş olarak düşer. Bu siparişler için gerekli olan ürünler daha sonra toplanır ve çeşitli bölgelerdeki diğer öğelerle birlikte, bireysel müşteriler için sıralanacak şekilde bir birim sıralayıcı veya bir paket alanı gibi merkezi bir konuma getirilir.

Bununla birlikte, geleneksel bir Dağıtım Merkezinde toplamalar düzgün şekilde koordine edilmediğinde, sorunlar ortaya çıkıyor. Ekipman sık sık paketlenmek üzere toplanacak tüm öğeleri bekler. Bütün siparişler tamamlanıncaya dek dalga son bulamaz, bu sırada bir sonraki dalga için ekipman ve sistemler kullanılabilir. Sonuç olarak, toplayıcılar bir sonraki dalgayı beklerken boşta beklerler. Toplama yüzleri, sorter makineleri ve paketleme istasyonları da az kullanılır.

Dalgalı Sipariş işlemeyi Yeniden Düşünme Zamanı Geldi

Dalga işleme ile, toplayıcı seyahat süresi azaltılır ve böylece emirleri teker teker almaktan daha etkili olur. Bununla birlikte katı otomatik dalga yönetiminde aşağıdaki üç senaryodan biri Dağıtım merkezinde ortaya çıkar:

  • Manuel hızlandırma olmadan, dalga belirlendikten sonra yüksek öncelikli toplamaları ve görevleri yerine getirme olanağı yoktur.
  • Bir dalganın başında ve ortasında toplayıcılar, paketleyiciler ve otomatik malzeme taşıma ekipmanları (MHE) genellikle meşguldür. Ancak bir dalga sona erdiğinde, bir süreç çoğu zaman diğerimdem önce biter. Bu da boşta kalmalara ve iş akışının başlayıp durmasına neden olur.
  • Dalgaların yığın doğası, potansiyel olarak üzerinde çalışılabilecek seçimler, görevler ve süreçleri doğal olarak sınırlar.

Dağıtım merkezinizde bu sorunlardan herhangi biri yaşanıyorsa, sipariş işlemesi için depo yönetim sisteminiz (WMS) ve malzeme akışını düzenleyecek depo kontrol sistemi (WCS), muhtemelen tekrarlanabilir işlemleri optimize etmek için tasarlanmış demektir. Yüksek SKU hacmi ve hızını idare eden sistemleri otomatikleştirmek için bu yaklaşım iyi çalışır. Ancak doğaları gereği karmaşıktır ve üzerinde değişiklik yapmak için zaman ve masraf gerektirir. Genellikle, gerçek zamanlı olarak bilgi iletmez veya bir Dağıtım merkezinde iş akışını izlemek ve kontrol etmek için tek bir sistem olarak işlev görürler.

Bu kısıtlamalarla karşı karşıya kaldıysanız, depo yürütme yazılımı (WES) tarafından bağımsız bir şekilde koordine edilen işlevlere sahip, daha esnek ve konfigüre edilebilir sistemlerle depo yönetiminizde dalgasız bir şekilde çalışmasını yeniden düşünebilirsiniz.

 

İngilizce orijinal metin supplychain247.com sitesinde Mark Owen tarafından yayınlanmıştır.

Son Projelerimiz
Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi

İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde yürütülen…

Projeyi Görüntüle
Arzum Dış Kaynak Kullanım İhalesi

Türkiye’nin köklü markalarından, elektrikli ev aletleri sektörünün lider firması ARZUM,…

Projeyi Görüntüle