Lojistik Depo Danışmanlığı ile Yüksek Verimlilik

Lojistik Depo Danışmanlığı ile Yüksek Verimlilik

Lojistik Depo Yönetiminde Verimlilik Artışı Sağlanmalıdır

Günümüzün en büyük problemlerinden biri de lojistik operasyonları ve depo yönetiminin yeterince verimli bir şekilde yapılamamasıdır. Yaşadığımız güncel olaylar da gösteriyor ki lojistik depo yönetimi günümüzün en önemli iş konularından biridir. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki Bilgi Çağı’nda gelişmesi muhtemel üç önemli sektör: Bilişim ve iletişim teknolojileri, mikro biyoloji çalışmaları ve lojistik sektörüdür. Ülkemizin kalkınması için daha çok üretim, daha kaliteli ve yüksek teknolojik üretim gereklidir. Ayrıca biz tedarik zinciri profesyonelleri olarak ülkemizdeki üretilen malların hedefe verimli bir şekilde ulaşmasının bir zorunluluk olduğu görüşündeyiz. Çalıştığımız kurumlarda Lojistik Depo Yönetimi Danışmanlığı ile yüksek verimlilik artışı sağlıyoruz.

Ekonomik Büyüme ve Lojistik Depo Yönetimi Danışmanlığı

Türkiye lojistik sektöründe önemli adımlar atsa da yapılan çalışmaların yetersiz olduğu görülmektedir. Kurumlar lojistik yönetimi, depo yönetimi konularında henüz istenilen seviyede değildir. Türkiye lojistik sektörü açısından çok önemli bir kavşakta bulunmaktadır. Lojistik coğrafyanın bir ürünüdür. Bugün Türk ekonomisinin %5 civarında büyüyeceği öngörülüyor. Rakamlara baktığımızda lojistik sektöründeki büyümenin de % 5 ile %6 oranında büyüyeceği öngörülmektedir. IMF’nin yayınlanan “Sonbahar Dönemi Dünya Ekonomik Görünüm Raporu”nda, Türkiye için bir önceki raporunda yüzde 2,5 olarak açıklanan 2017 büyüme öngörüsü, yüzde 5,1’e çıkarıldı. Kuruluş, Türkiye için 2018 büyüme beklentisini ise yüzde 3,3’ten yüzde 3,5’e yükseltti. Raporda, “Türkiye’nin 2017 büyüme tahmini, birinci çeyrekteki üretimin, son birkaç çeyrektir daralan ihracatın toparlanması ve daha genişlemeci mali duruşun etkisiyle beklenenden güçlü gelmesine bağlı olarak yüzde 5,1’e revize edildi.” ifadelerine yer verilerek Türkiye’nin büyüme trendi bir uluslararası kurum tarafından teyit edilmiş oldu. Lojistik depo danışmanlığı hizmeti veren Poseidon Danışmanlık bu güzel haberle birlikte büyümek, gelişmek isteyen kurumlarımızda verimlilik artışı sağlayacak deneyimlerini paylamaşa hazırdır.

Lojistik Maliyetleri Düşürmek Çok Önemlidir

Lojistik yönetimi, depo yönetimi konularında bazı sıkıntılarımız var. Bunların bir kısmı planlama ile ilgilidir. Yurtiçindeki lojistik ve coğrafi yapı, limanlara yakın kentlerimizin sanayileşmesi ile sonuçlanmıştır. Limanlara kolay ulaşan şehirlerimizin dünya pazarlarına açılımı daha erken gerçekleşmiştir. Ülke nüfusu bu kentlerde yoğunlaşmıştır. Ülkemizde taşıma şekilleri olarak denizyolu ve karayolu taşımacılığının payı yüksektir. Yurtiçi ve yurtdışı lojistik maliyetleri dolayısıyla malların fiyatlarını artıran ve rekabet gücünü düşüren bir diğer konu da enerjidir. Posiedon Danışmanlık olarak doğru planlama ile depolarınızın, aktarma noktalarınızın, sevkiyatınızın planlamasını yapıyoruz. Bu alanda düşe kalka öğrenmenin kurumlara çok zarar verdiğini görüyoruz. Elimizdeki saha bilgisini firmalarla paylaşarak etkin tedarik zinciri yönetimi, lojistik depo danışmanlığı tecrübelerimizi kurumlarla paylaşarak yüksek verimlilik sağlıyoruz.

Lojistik Avantajımızı ve Coğrafi Üstünlüğümüzü Verimli Kullanmalıyız

Türkiye’deki lojistik sektörünün ülkenin büyümesiyle doğru orantılı bir seyirde olduğu görülmektedir. Lojistik yönetimi veya depo yönetimi alanındaki gelişmelerin uluslararası ticaret, üretim ve satış ile bağlantılı olarak gelişeceği ortadadır. Lojistik operasyonlar bir kurumun merkezindedir. Ürünlerin, malzemelerin dağıtımını sağlayan operasyonların başında depo yönetimi ve lojistik yönetimi almaktadır. Poseidon Danışmanlık olarak ağırlıklı hizmet verdiğimiz alanların başında depo yönetimi danışmanlığı, tedarik zinciri yönetimi danışmanlığı, lojistik yönetimi danışmanlığı, lojistik depo tasarımı danışmanlığı yer almaktadır.

Fotoğraf Kaynak:risk.gtb.gov.tr

Son Projelerimiz
Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi

İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde yürütülen…

Projeyi Görüntüle
Arzum Dış Kaynak Kullanım İhalesi

Türkiye’nin köklü markalarından, elektrikli ev aletleri sektörünün lider firması ARZUM,…

Projeyi Görüntüle