SCM Tedarik Zinciri Yönetimi Danışmanlığı

SCM Tedarik Zinciri Yönetimi Danışmanlığı

SCM Tedarik Zinciri Yönetimi ve Faydaları

SCM yani Supply Chain Management, Tedarik zinciri yönetimi üreticilerin birim üretim maliyetlerini minimize ederek daha temel operasyonel süreçlere odaklanma isteğinden doğmuştur. Şimdi tedarik zinciri kavramına biraz yakından bakalım: Tedarik zinciri, hammadde temini yapan, onları ara mal ve nihai ürünlere çeviren ve nihai ürünleri müşterilere dağıtan, üretici ve dağıtıcıların oluşturduğu bir ağdır. Günümüzde üretmek kadar üretim zincirini verimli şekilde yönetmek çok önemli hale gelmiştir. SCM Tedarik Zinciri Danışmanlığı birikim ve deneyim gerektiren bir alandır. Poseidon Danışmanlık/Poseidon Consulting tedarik zinciri yönetimi alanında büyük bir saha deneyimine ve bilgi birikimine sahiptir. Tedarik zinciri yönetimi rekabet için önemli bir konudur.

SCM Tedarik Zinciri Yönetimi Nasıl Tanımlanır?

Dengeli bir üretim için stoklama ve stokların üretim üstünde oluşturduğu baskı artar hale gelmiştir. Stoklar maliyet baskını, depolama baskısını üreticilerin üzerine bir yük olarak getirmiştir. Üretim ile müşteri arasına giren her kalem işletmeler için baskı oluşturmaya devam ediyor.  Tedarikçi, üretici ve perakendeci değerler zincirine baktığımızda müşteri odaklılık öncelikli hedeflerden biri olmalıdır. Üretim ile müşteri arasına giren ve maliyet kalemi ve maliyet baskısı oluşturan her şey problem olmaya başlamıştır. Verimliliğin esas alınması gereken imalat ve üretimde tedarik zincirini yönetememek kontrolün kaybedilmesine neden olur bu da verimsizlik demektir. Süreçlerini en verimli en kaliteli şekilde yöneten firmalar karlılığını ve rekabet avantajını artıracaktır.  SCM Tedarik Zinciri Yönetimi ülkemizin akademisyenleri şöyle ifade ediyor: “ Firmaların tedarikçilerinin proseslerinden, rekabet avantajlarını destekleyecek teknoloji ve yeteneklerinden nasıl yararlanacağı üzerine odaklanan ve geleneksel işletme içi faaliyetleri, optimizasyon ve etkinlik ortak gayesi ile ticari ortaklıklar kurarak yayan bir yönetim felsefesidir, şeklinde tanımlamaktadır.”

Poseidon Danışmanlık Tedarik Zinciri Yönetiminde Büyük Bir Bilgi Birikimine Sahiptir

SCM Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçleri şöyledir:  CRM-Müşteri İlişkileri Yönetimi; Talep Yönetimi; Sipariş İşleme; İmalat Akış Yönetimi; Satın alma; Ürün Geliştirme ve Ticarileştirme; Dağıtım; İadeler. SCM Tedarik Zinciri Yönetimi, işletmelerde hammadde temininden başlayıp üretime, üretimden dağıtıma ve nihai tüketiciye kara bir ürünün bir malın ulaşabilmesini sağlamak için tedarikçi, üretici, dağıtıcı, perakendeci, müşteri zincirini tanımlar. Tedarik Zinciri Yönetiminin amaçlarını şu şekilde sıralamak mümkündür: Verimliliği artırmak, karlılığı sağlamak, müşteri memnuniyetini geliştirmek, tasarruf sağlamak, hatasız üretimi gerçekleştirmek şeklinde sıralanabilir. Günümüzde insan kaynaklarını iyi yönetebilen, süreçlerini kontrol edip geliştirebilen, kurumunda bilgi yönetimini gerçekleştirebilen, sürdürülebilir bir raporlama sistemi oluşturmuş olan firmalar rekabet üstünlüğünü ele geçirecektir.

Poseidon Danışmanlık SCM tedarik zinciri yönetimi alanında yerel ve uluslararası pazarda önemli müşterilere hizmet etmiş ve tedarik zinciri alanında büyük bir know-how geliştirmiştir. Uygulamacı danışmanlık yaptığımız firmalarımızı referanslarımızdan görmeniz mümkündür.

Son Projelerimiz
Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi

İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde yürütülen…

Projeyi Görüntüle
Arzum Dış Kaynak Kullanım İhalesi

Türkiye’nin köklü markalarından, elektrikli ev aletleri sektörünün lider firması ARZUM,…

Projeyi Görüntüle